Els hostes d’Airbnb i Barcelona

La comunitat Airbnb porta beneficis socials i econòmics molt grans a Barcelona. Estudis previs han demostrat que Airbnb va generar 128 milions de euros d’activitat econòmica a Barcelona en només un any. El mateix estudi va mostrar que els hostes d’Airbnb estan buscant una experiència més local i autèntica a Barcelona i que, quan viatgen a la ciutat, s’hi queden més temps i gasten més diners.

Avui, anunciem noves dades sobre els hostes d’Airbnb que visiten Barcelona. La informació ajuda a confirmar el que hem sabut durant anys: Airbnb hi porta viatgers responsables i respectuosos i amb ganes d’experimentar una de les ciutats més increïbles del món.

Mentre són aquí, gasten diners en comerços del barri i amb residents locals que de vegades comparteixen casa seva i fan servir aquests diners per fer front a les despeses bàsiques. Pots consultar-ho en la infografia següent.

Algunes dades sobre els hostes d’Airbnb que visiten Barcelona:

  • L’edat mitjana dels viatgers és de 40 anys.
  • El 60% és la primera vegada que visita Barcelona.
  • El 71% està buscant més opcions de les que pot oferir un hotel.
  • El 85% té, com a mínim, un títol universitari.
  • El 20% hauria estat menys temps a Barcelona si no es quedés amb Airbnb.
  • El 72% vol viure durant la seva estada com un resident local.

Els hostes d’Airbnb diuen que estan més interessats a conèixer la gastronomia, explorar nous barris i el turisme cultural:

  • El 66% gasta els diners estalviats en menjar i compres.
  • La meitat dels diners gastats es dirigeix a establiments dels barris on s’allotgen.

Els hostes d’Airbnb viatgen en grups petits i coneixen la Barcelona més autèntica:

  • El 83% dels hostes d’Airbnb ha viatjat amb 2 persones o menys.

La nostra comunitat creix I evoluciona constantment. Seguirem oferint-te informació sobre com els hostes I els amfitrions d’Airbnb promouen un turisme sostenible a Barcelona. Esperemo poder treballar amb les administracions a Barcelona, Catalunya i Espanya per tal de crear un diàleg constructiu al voltant dels beneficis de compartir casa així com sobre la necessitat d’una regulació raonable que s’adapti a la innovació.