FAQ – Programa de turisme per a la comunitat

Español

Com puc participar en el Programa de turisme per a la comunitat?

Si vols sol·licitar un ajut que financi el teu projecte, el primer que has de fer és presentar-nos la teva organització i la proposta que t’agradaria dur a terme. Envia’ns la teva carta de presentació per correu electrònic a [email protected] entre el 15 de juny i el 4 d’agost del 2017. Les cartes de presentació han d’estar escrites en anglès i han d’incloure la regió o país i el nom del projecte a l’assumpte del correu (per exemple, Munic – Festival d’estiu). El 29 de setembre del 2017, ens posarem en contacte amb els responsables dels projectes seleccionats perquè ens enviïn les seves sol·licituds completes.

Què ha d’incloure la meva carta de presentació?

Les cartes de presentació han de tenir una extensió màxima de dues pàgines A4 i han d’incloure una descripció detallada de la idea que el sol·licitant vol presentar, tot indicant de quina manera compleix els objectius del Programa de turisme per a la comunitat i quin impacte espera tenir a la comunitat. A més, a les cartes de presentació també s’ha de:

 • Indicar la categoria de l’ajut que es sol·licita: creació i gestió d’espais, innovació, o festivals i esdeveniments.
 • Demostrar que es compleixen tots els requisits del programa. S’hi haurà d’incloure el nom i l’adreça del sol·licitant principal, el número de registre mercantil de l’empresa, l’organització benèfica o sense ànim de lucre, si escau, i els noms complets dels representants principals de l’organització.
 • Especificar l’import necessari per finançar el projecte.
 • Presentar les dades de tots els col·laboradors principals —incloent-hi tant els organismes públics locals com els grups del sector privat implicats en el projecte—, detallar l’abast del projecte i el termini que es necessita per completar-lo.

Quins tipus de projectes són rellevants per a aquest programa?

Qui podrà enviar una sol·licitud completa?

Airbnb revisarà les cartes de presentació i convidarà els projectes seleccionats a formalitzar les seves sol·licituds a partir del 29 de setembre del 2017. Les sol·licituds hauran d’incloure una descripció detallada de l’organització i la iniciativa proposada, l’impacte que s’espera que tingui el projecte, el finançament necessari i el calendari d’implementació. Considerarem especialment les organitzacions que puguin demostrar que disposen del suport addicional del públic i les institucions a través d’una carta signada per una organització del sector públic acreditada.

Qui revisarà les sol·licituds acceptades?

Un equip multidisciplinar d’Airbnb, format per alguns dels responsables de l’empresa, així com altres directius a nivell europeu, serà l’encarregat de decidir quins projectes rebran finançament.

Quants diners destinarà Airbnb a cada projecte?

 • Estem oberts a totes les idees i oportunitats que se’ns presentin, per això ens reservem el dret de ser flexibles amb aquesta decisió.
 • Les propostes es valoraran de forma individual, però, en general, la nostra intenció és dividir el suport financer que oferim en tres nivells: a) de 10 000 a 25 000 €; B) de 25 000 a 50 000 €; i c) de 50 000 a 100 000 €.
 • Els projectes han de demostrar que disposen d’un finançament que els permet complir o excedir els requisits especificats a la seva sol·licitud.
 • Els ajuts es poden concedir en format únic o en múltiples formats —segons el que sigui més convenient per a cada projecte—, com ara en forma de suport financer, cupons d’Airbnb o serveis de tercers que corrin a càrrec d’Airbnb.
 • Airbnb es reserva el dret d’exigir als candidats que justifiquin i certifiquin l’ús dels fons dels projectes finançats, ja sigui durant l’execució del projecte com un cop completat.
 • En cas d’haver superàvit de fons, Airbnb es reserva el dret de recuperar aquests fons i utilitzar-los de nou en el programa per donar suport a altres projectes.

Quins tipus de projectes no rebran el suport d’Airbnb?

 • Propostes externes al Consell d’Europa.
 • Sol·licituds per cobrir despeses d’operacions en curs.
 • Projectes que vagin en contra de la missió d’Airbnb de crear un món on tothom pugui sentir-se com a casa, sentir-se acollit, respectat i apreciat per qui és allà on vagi.
 • Projectes que facin difusió d’una fe religiosa o bé que estiguin restringits a una sola religió o comunió; activitats que tinguin l’objectiu de fer propaganda d’un partit o una afiliació política, o bé que donin suport a un candidat polític; homenatges.
 • Sol·licituds que busquin cobrir taxes legals, autoritzacions o requisits de llicència.

Només es poden enviar sol·licituds per a projectes nous o també s’accepten projectes en curs?

Des d’Airbnb, animem els candidats a presentar noves idees i projectes que puguin tenir un impacte positiu a les comunitats. Tanmateix, també tindrem en compte els projectes que estiguin en vies de desenvolupament i que encara no s’hagin completat.

És necessari que el projecte faci servir d’alguna manera la plataforma Airbnb?

Des d’Airbnb, animem els candidats a analitzar com poden aprofitar el mercat i la plataforma d’Airbnb per millorar el seu impacte, incloent-hi, entre d’altres, els exemples següents:

 • Analitzar de quina manera el projecte podria incorporar especialitats locals en l’àmbit dels allotjaments turístics i proporcionar una experiència que es pugui reservar a través de la plataforma d’Airbnb.
 • Analitzar de quina manera el projecte podria incorporar una causa o activitat social a la qual s’hi pugui donar suport mitjançant les reserves a la plataforma d’Airbnb.

Si Airbnb no accepta la meva proposta, puc modificar-la i sol·licitar-ne una revisió?

Tot i que no descartem la possibilitat d’acceptar una idea millorada, cal que els participants recordin que no tenim cap obligació de finançar una proposta ni podrem proporcionar comentaris detallats sobre els motius que ens han portat a rebutjar una carta de presentació o un projecte determinat per al Programa de turisme per a la comunitat.

Quan anunciarà Airbnb la propera convocatòria de projectes?

A principis del 2018. Arribat el moment, Airbnb compartirà una cronologia amb totes les dates clau del procés.

Si vols participar en aquest programa, envia’ns la carta de presentació del teu projecte entre el 15 de juny i el 4 d’agost del 2017 a [email protected]